HUMÁNIA - EmberOrszág - MEGALKOTÁSÁN DOLGOZUNK

Ezen az oldalon azt írom le, ami ezzel a munkával kapcsolatban összeéret bennem. Idonként frissítem és továbbírom az oldalt. Ez az oldal a saját olvasatom a témáról. Humánia hivatlos honlapja: www.humania.hu

Humániát alkotunk
Humánia néven új országot alkotunk, a jelen globális világproblémák megoldási alternatívájaként. Az alkotás azt jelenti, hogy észt és értelmet, fejet és szívet (testet), vagyis magas szintu tudományos szaktudást és a meditációs elmélyülés intuiciót (cseneling) egyben alkalmazzuk Humánia megalkotására, majd ezt megszervezzük, embertol emberig. Humania - az Emberiség Társadalma - olyan emberi rendszer, amelynek tagjai egymás között a szabadság és az együttmuködés társadalmi szerzodése alapelveit használják (ún.D és E szint).
Tudatában vagyunk annak, hogy a Föld emberi kultúráinak legnagyobb részében az emberek közötti társadalmi szerzodés nem ez. A legszélesebb körben a versengés, a nyero-vesztes játszma (C szint - a vezeto Euro-Amerikai kultúra) , még sokhelyen a státusz-egyenlotlenség (B szint - ahol feudális v. kasztrendszer van, pl. India) és más helyeken (ahol diktatúrák vannak, pl. Ázsia, Latin-Amerika, vagy Afrika egyes országai) az eroszak alapelveit alkalmazzák (A szint). Humániát tehát tudományos és meditációs módszerrel, azaz integrált aggyal (jobb és bal félteke), integrált, Egységes emberként alkotjuk meg. A tudomány részét szociokibernetikának hívjuk a meditációs részét pedig rádzsa jóga elmélyülésnek. Humánia megalkotása abból a huszadik század végi felismerésbol fakad, hogy az egyéni ember nem-megvilágosodottsága az nem pszichológia, szociológiai, vallási, stb. probléma, hanem társadalmi-rendszerbeli következmény. Ennek következményei a szociológiai és pszichológaiai (egyéni lelki) jelenségek.Ezért Humánia megalkotásában a fókuszban egy alternatív társadalmi szisztéma áll, ami integrálja a pszichológia, szociológiai, más tudományok, és a vallás kérdéseit is (tehát az ember mindkét agyféltekéjéhez tartozó jelenségeket).

A társadalmi szisztéma azt jelenti, hogy mi emberekkel hogyan, milyen módon intézzük az ügyeinket. A társadalmi szisztéma emberi viszonyokká fordítható le, azaz meghatározza, hogy az emberek hogyan viszonyulnak egymáshoz. Az emberi viszonyok pedig lelki állapotokká fordíthatók le. Ezek a hierarchikus szintjei az emberi állapotnak. Társadalmi rendszer - emberi viszonyok - egyéni lelki állapot és élmények. Ezért, mivel az embert - magunkat és a többieket a szeretet, béke, öröm, jólét állapotába kívánjuk vinni - a hierarchia csúcsán, vagyis a gyökerénél kell beavatkoznunk. Ha ugyanis nem ott avatkozunk be, akkor azt tapasztaljuk, hogy egyénileg el tudjuk érni a legmagasabb jó állapotait (pl. meditációban, elvonulás alatt, vallási extázisban, stb.), de visszarendezodik a nem megvilágosodott karakterünk, énünk, mihelyt visszamegyünk a hétköznapi élet helyzeteibe. Ezért szükséges, hogy a megvilágosodott álalpotok jellemzoit a hétköznapi életünk dolgainak intézéének a hogyanjába építsük bele. Így a szellemi tudást bedrótotzuk a mindennapokba, egyébként elszáll, és duma marad, szellemi okosság, meghasadt életvitellel. A hierarchia csúcsán alkotni azt jelenti, hogy a társadalmi rendszert változtatjuk meg, azaz azt, hogy hogyan intézzük egymással a mindennapi ügyeinket. A spirituális intelligencia, fejlettség fokméroje a Földön ne az átélt élmény, hanem ez - mennyire alakítottám át a mindennapi életem ügyintézését a megvilágosodás szerint. Ezt tanítjuk meg, ebbe avatjuk be egymást a Humániába költözés során. Ezt úgy tesszük, hogy minden változtatási cselekvésünket a legjobb belso állapotunkból gondoljuk át - a szeretet, béke, öröm, bizalom, korlátlanság, ragyogás belso állapotából. Mivel eben az állapotban nincs ellenségkép, lekuzdendo másik ember, ezért a munka módja nem az, hogy a mostani társadalmi renden akarunk változtatni .
A munkamódunk az, hogy a mostani mellett létrehozunk egy másik társadalmi rendszert, aminek minden építoeleme a megvilágosodot megoldásmódokra épül, és e megoldásokat egyetlen rendszerré integráljuk. Ebbe meghívjuk a barátainkat élni. Ez a rendszer a bizalmon alapul, ezért embertol emberig szojük a szálait, nem propagandákkal, tüntetéssel, demonstrációval, politikai tevékenységgel, stb. Élo, emberi átadással, személyes figyelemmel, egyénre szabott tanítással adjuk tovább e kultúrát a Humánia tréning során. Humániában az él, aki a mindennapos életében megtanult megvilágosodott módon élni. Ez (belso) kultúraváltást jelent, a kapitalitsa (vagy épp az annak ellenálló belsoleg kuzdo, magányos) belso (egyéni) kultúrából az Emberi (Huánia) kultúrába. Egy ilyen folyamtot tréningezéssel lehet megvalósítani, méghozzá Személyiség Fejleszto tréninggel, amely során átállunk a belso (önkorlátozó) hiedelemrendszerünkrol a nyílt, korlátlan, ellenségkép nélküli, együttmuködo belso és ennek következményeként külso kultúrára. Humánia ezért igazi, pozitív, emberi belso átalalkulással (önegvalósítás), és annak a szeretetteljes továbbadásával (mentorálás) valósul meg, nem ideológiai csatlakozással valami szervezethez, vagy valamilyen vallás, szekta követéssel.
Mindezek alapján minden olyan dologra, ahol embereknek szükségünk van egymásra kidolgozzuk a Humánia megoldást. Ilyen pl. a gazdaság, kereskedelem, árú- és szolgáltatáscsere, az egészségügy, a tanulás, oktatás, a muvészet (és amit szórakozásnak hívunk), a vállalkozás, ön és közösségmenedzsment, emberi ügyek kezelése (amit pszichológiának, spiritualitásnak hívunk), stb.

Hogyan néz ki Humánia a mindennapi életben, a fizikai valóságunkban?

Mindezen megoldások Humánia fo ágai, fo Muhelyei, Projectjei. Az egészet a Master nevu tudáshalmazba foglaljuk össze, ami fizikailag egy vázlat nézetben folyamatosan fejlesztett fájl, tudatilag pedig a személyesen beavatott menték hálózata. Ez tartalmazza a fo rendezoelveket és az abbol következo Humánia Projectágakat.
Fizikailag Humánai nem külön elhelyezkedo földrajzi hely, határokakl rendelkezo ország. Ez egy meta-ország, azaz tudati társadalom, amit az elso fázisában számítógéphálózatokkal szervezünk meg és muködtetünk, késobb telepatikusan. Ennek (a LényEvolúció 5 szintu törvénye alapján) elofeltétele eloszor a hálózatosan megszervezett szabad, nyílt társadalom megteremtése és megtapasztalása (azaz konkrét élése). Ehhez a mai adekvát technikai eszköz a számítógép. Humániának tehát nincsenek országhatárai, a hálózaton át bárki, bárhol a Földön egyenlo módon, egyenlo eséllyel egyenlo sebeséggel kapcsolódik össze. Humánia pozitív ÖrvényLény, azaz evolúciósan pozitív (megvilágosodás irányú) öngerjeszto folyamat. Humánia alkotásában az evolúció érdekére kapcsolódunk rá e meditációnkban és annak a szándékát fordítjuk át egymás közötti ügyintézés módszerekre - azaz társadalmi rendszert alkotó megoldásmódokká. Az evolúció érdeke ugyanaz, mint nekünk, egyéni embereknek a legmélyebb szíve vágya. Ezért amikor a meditációs során önagunk középpontjába mélyedünk, akkor automatikusan az énen túli közös tudatalattinkba lépünk be, ahol a közösen mindannyiunk számára optimális megoldásokról szóló tudás van. Tehát az a tudás, amibol Humániát felépítjük az nem egy-két ember magáneléképzelése, és annak terjesztése, hanem a mindig éppen aktuális közös jó, közös fejlodési optimum (az evolúció, a közös NagyAgy) "hangjának" a meditációs elmélyülésben való meghallgatása és aztán konkrét, megvilágosodott társadalom alkotó módszerekké való lefordítása. Ez az elmélyülés a rádzsa jóga meditáció, amit minden barátunknak megtanítunk, aki részt vesz a tréningünkben, hogy o maga is bekapcsolódjon a NagyAgyba, és az isteni akarat szerint fejleszthesse a saját életét és azzal Humánia egy általa választott ráillo kis szeletét.
A módszereinkben hihetetlen tudásmennyiség van integrálva - pszichoterápia, csoportvezetés, rendszerelmélet, hagyományos és ezoterikus matematika, etológia, ökológia, szociológia, szervezetfejlesztés, cégirányítás, anatómia, fiziológia, spirituális tanok (jóga, buddhizmus, I ching, Tarot, kersztény szimbólika, kozmológia, stb.), stb. Ez az integrálás induktíven, alulról menve nem lehetséges, onnan egy ember számára átfoghatatlanul sok tudásnak látszik. Ez az integrált tudás tudati síkváltással lehetséges. Nem az egyes tudományok, területek tudásának összeszövésérol van szó, hanem a mindezek mögött lévo egyetlen közös háttér fel(meg)ismerésérol, ami metalátást ad mindezen -lógiákban. Ezt a mögöttes közös alapot hívjuk az emberi jelenségek pontos ismeretének, vagy más néven SzociálIstenTannak, azaz szociokibernetikának.

 

Humánia Megoldásai

Ebben a részben az egyes társadalmi szervek, ágak, funkciók Humánia megoldásait mutatom be röviden (fejlesztés alatt).

Mi Humánia gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi megoldása?

A Zsetongazdaság Humánia alternatívája, és a GazdálkodOm szoftver rendszer. Ahogy minden területen, itt is a társadalmi szisztéma határozza meg az emberi viszonyokat - azt, hogy hogyan vagyunk egymással a hétköznapi élethelyzetekben - és ez határozza meg, hogy hogyan vagyunk lelkileg. A kapitalista gazdaság világát és az ebbol fakadó kultúrát éljük ma. Ennek fo jellegzetessége, hogy bizalmatlan, hiányérzetu, versengo emberi viszonyokat állít elo és ennek a lelki vetületeit éljük meg úgy, mint magány, depresszió, neurotikusság, emberi játszmák, elégedetlenség, magunkkal és egymással, buntudat, szorongás, félelem, közöny, boldogtalanság ("anyagilag mindenem megvan, mégse teljes az életem"), vagy általában minden lelki állapotot, ami nem-megvilágosodott. Lehet olyanfajta szükségletkielégítési és árúcserebeli közös megoldásmódra, szisztémára áttérni, ami megvilágosodott emberi viszonyokat és ezzel megvilágosodott egyéni lelki állapotot teremt meg. Ez Humánia gazdasága és alternatív "pénz" ügye. Ld. Humánia Zsetongazdaság. (késobb felteszek errol is anyagot) A Humánia IQ faktorai Anál inkább vagyok Humánia ember, azaz annál magasabb a Humánia Intelligenciám (Q) Azaz: Minél kevesebb öngyötro, rossz lelki állapotom, karakterfixációs beragadásom van - azaz minél jobban vagyok magammal Minél több idot töltök a jó, hatékony, kreatív állapotaimban Minél inkább támogatom a Humánia közösséget anyagilag és munkabefektetéssel Minél kevesebb játszmás viszonyt teremtek az emberi találkozások során, és minél több megvilágosodottat (ld. 5 döntés) Minél rugalmasabb vagyok az emberi viszonyaimban az elengedem-megragadom a másikat kezelésében (további faktorok késobb…)

vissza a honlapra