Előadások tartalma, témák

Az előadások témája az integrál világszemlélet, és pszichológia, amely a transzperszonális (egon túli, spirituális) szemlélet és pszichológia
után alakult ki, s magában foglalja azt, és a hagyományosat is. Az "integrál" szó tehát (e rendszerben) automatikusan jelenti a "transzperszonális"-t is.
A téma: az előadásokban egy integrált ember- és világképet mondok el, mely a XX. század végén jött létre, és...

(klikk a sorszámokra)
Az egész letöltése egyben (MS Word .doc fájl) - egyben vizsga-témavázlat

I. HOGY JUTOTTUNK EL AZ INTEGRÁL GONDOLKODÁSMÓDIG, A XXI.századra?


1
,3. A transzperszonális- és integrál pszichológia kialakulása a nyugati gondolkodás, és pszichológia történetében - 1900-2000-ig, Freudtól Wilberig.
2. A transzperszonális és integrál pszichológia szemlélete a Kozmoszról és az evolúcióról. A holonok tana.

II. AZ INTEGRÁL PSZICHOLÓGIA (IP) - MIT TARTALMAZ?

4. Mit tartalmaz az integrál pszichológia? Az integrál pszichológia 5 ága.

III.AZ 5 FŐ ÁG KIFEJTÉSE EGYENKÉNT – MEGTANULJUK AZ IP ELEMEIT

5. Első: a négy kvadráns – a világ nézőpontjai - belülről szemlélő, kívülről szemlélő/ objektív, szubjektív / egyéni, közös nézőpontok
6. Második: A tudatfejlődés szintjei (integrál fejlődéspszichológia)
7.Harmadik: A fejlődésvonalak - lelki területek.
8.Negyedik: A tudat állapotai - transz, módosult tudatállapotok, és...
9.Ötödik: A tudat típusai, Enneagram, ffi tudat / női tudat, és...

IV. ÖSSZERAKJUK AZ IP ELEMEIT, AZ 5 ÁGAT: AZ AQAL MODELL
(MULTIDIMENZIONÁLIS EMBER- ÉS ÖNISMERET)

10. Az AQAL modell, és az egyén útja. Mit tegyek, mi az utam, hol állok?

Az egész letöltése egyben (MS Word .doc fájl) - egyben vizsga-témavázlat

vissza