Itt látható a rendszer táblázatban összefoglalva, mindaz a név és terület egymásnak megfeleltetve, amit az elõzõ oldalakon tárgyaltunk.A 21 táblázat Wilber 'Integral Psychology' c. könyvbõl való. Minden oldalon az elsõ oszlop mutatja a fejlõdési szintek közös nevezõjét, a rendszer gerincét, a "wilberi szintek"-et, s a mellette lévõ oszloban a témák, vagy a személyek megfeleltetései találhatók (az elsõ oldalon pl. témák vannak). A wilberi szinteket ("Correlative Basic Structures") egyszerûsítettem le a honlaplogó létramodellben, beleintegrálva olyan elemeket is, amelyeket a wilberi integrációban nincsenek benne: Arisztotelész hármasa, és a Honti-féle szociokibernetikai 5 szint. A szintek középrészletes magyarázatát tartalmazza Wilber 'Brief History of Evrything' c. könyve, aminek a vázlatos gyorsfordítása (100 oldal) itt letölthetõ. Ennek egy rövidebb változata, körülírva a transzperszonális pszichológia kialakulásával, s részleges hazai helyzetével megtalálható a szakdolgozatomban, s letölthetõ itt.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

_________________________________________________vissza_________________________________________________